កុំឲ្យទឹកភ្នែកដាច់លុយទាំងដើមខែ! តោះមើលទំនិញបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំសប្ដាហ៍មើល៍ មានអីខ្លះ?

 • 2019-01-09 10:15:39
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ

មិន​ចេះ​ដាច់​ទេ... ទំនិញ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សម្រាប់​អតិថិជន​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​មាន​ច្រើន​ណាស់​ ខ្វះ​តែ​ពេល​ដើរ​រើស​ប៉ុណ្ណោះ។ អីច្ចឹង កុំ​ឲ្យ​ខាត​ពេល​ចូល​មើល​តាម​ផ្សា តោះ​អាន​បន្តិច​មើល៍​មាន​អី​ខ្លះ? ​

១. Guardian

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៣៥% និង​មាន​កម្មវិធី​ទិញ ១ ថែម ១ លើ​ទំនិញ​ច្រើន​ប្រភេទ។
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ២៤ មករា ២០១៩
 • សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ Guardian ដើម្បី​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

២. The face shop

 • ចុះ​តម្លៃ​ ២០% លើ​ផលិតផល​ DR. Belmeur ជា​មួយ​នឹង​ Cushion ទិញ១ ថែម១​
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ មករា ២០១៩
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់ទង៖ The face shop Cambodia

៣. PARFUMERIE

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​ចាប់​ពី ១៥% ដល់ ៣០% ជាមួយម៉ាកទឹកអប់ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​ដូចជា Calvin Klein, Burberry, Marc Jacobs, Chloe និង Davidoff fragrances
 • ចាប់ពីថ្ងៃទី​នេះ​ហូតដល់ថ្ងៃទី ២០មករា ឆ្នាំ ២០១៩
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង៖ PARFUMERIE

៤. iOne

 • ផ្ដល់​ជូន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៤០% បូក​ជា​មួយ​កាដូរ​ជា​ច្រើន។
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ​មករា​២០១៩​
 • ចូល​ទៅ​កាន់ iOne Cambodia ដើម្បី​សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

៥. SONY

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥០% ​កាស​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​នៅ​សាខា​ធំៗ​ ៣ របស់​ក្រុមហ៊ុន Kfour គឺ​នៅ Exchange Square ផ្សារ​ទំនើប Sorya​ Center Point និង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត TK Avenue។
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​រហូត​អស់​ពី​ស្ដុក
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​អាន៖ កាស SONY

៦. Coffee Today

 • ទទួលការបញ្ចុះតំលៃ២៥%គ្រប់​ភេសជ្ជៈ​​ទាំងអស់​នៅ​សាខា​ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខស៊ីធីជាន់ទី ២
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់ ៣០ មករា ២០១៩
 • ចូល​អាន៖ Coffee Today

៧. Ice-Watch

 • បញ្ចុះតម្លៃពិសេសចាប់ពី ២០% និង ៣០% គ្រប់​ម៉ូដ​ នៅ​គ្រប់​សាខា​ទូទាំងប្រទេស​។
 • ចាប់ពីថ្ងៃទី ​៥ ​មករា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ​
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់៖ Ice-Watch

មិន​ចេះ​ដាច់​ទេ... ទំនិញ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សម្រាប់​អតិថិជន​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់​មាន​ច្រើន​ណាស់​ ខ្វះ​តែ​ពេល​ដើរ​រើស​ប៉ុណ្ណោះ។ អីច្ចឹង កុំ​ឲ្យ​ខាត​ពេល​ចូល​មើល​តាម​ផ្សា តោះ​អាន​បន្តិច​មើល៍​មាន​អី​ខ្លះ? ​

១. Guardian

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៣៥% និង​មាន​កម្មវិធី​ទិញ ១ ថែម ១ លើ​ទំនិញ​ច្រើន​ប្រភេទ។
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ២៤ មករា ២០១៩
 • សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ Guardian ដើម្បី​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

២. The face shop

 • ចុះ​តម្លៃ​ ២០% លើ​ផលិតផល​ DR. Belmeur ជា​មួយ​នឹង​ Cushion ទិញ១ ថែម១​
 • ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ដល់​ថ្ងៃ ៣១ មករា ២០១៩
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់ទង៖ The face shop Cambodia

៣. PARFUMERIE

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ​ចាប់​ពី ១៥% ដល់ ៣០% ជាមួយម៉ាកទឹកអប់ល្បីៗ​ជា​ច្រើន​ដូចជា Calvin Klein, Burberry, Marc Jacobs, Chloe និង Davidoff fragrances
 • ចាប់ពីថ្ងៃទី​នេះ​ហូតដល់ថ្ងៃទី ២០មករា ឆ្នាំ ២០១៩
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង៖ PARFUMERIE

៤. iOne

 • ផ្ដល់​ជូន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដល់ ៤០% បូក​ជា​មួយ​កាដូរ​ជា​ច្រើន។
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ​មករា​២០១៩​
 • ចូល​ទៅ​កាន់ iOne Cambodia ដើម្បី​សួរ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

៥. SONY

 • បញ្ចុះ​តម្លៃ ៥០% ​កាស​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​នៅ​សាខា​ធំៗ​ ៣ របស់​ក្រុមហ៊ុន Kfour គឺ​នៅ Exchange Square ផ្សារ​ទំនើប Sorya​ Center Point និង​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត TK Avenue។
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ​រហូត​អស់​ពី​ស្ដុក
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​អាន៖ កាស SONY

៦. Coffee Today

 • ទទួលការបញ្ចុះតំលៃ២៥%គ្រប់​ភេសជ្ជៈ​​ទាំងអស់​នៅ​សាខា​ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខស៊ីធីជាន់ទី ២
 • ពី​ថ្ងៃ​នេះ ដល់ ៣០ មករា ២០១៩
 • ចូល​អាន៖ Coffee Today

៧. Ice-Watch

 • បញ្ចុះតម្លៃពិសេសចាប់ពី ២០% និង ៣០% គ្រប់​ម៉ូដ​ នៅ​គ្រប់​សាខា​ទូទាំងប្រទេស​។
 • ចាប់ពីថ្ងៃទី ​៥ ​មករា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ​
 • ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់៖ Ice-Watch

អត្ថបទ៖ សុខណា