កីឡាករ​ ៨​រូប​ដែល​ផ្ទេរ​ក្នុង​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ខែ​មករា

  • 2019-01-10 11:37:27
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ


ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​កីឡាករ​៨រូប​ ដែល​ផ្ទេរ​ក្នុង​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​រដូវ​រងា​ខែ​មករា៖

៨. Fernando Torres៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Liverpool ទៅ Chelsea ក្នុង​តម្លៃ ៥០​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៦៣លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១១។

៧. Pierre Emerick Aubameyang៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Borussia Dortmund ទៅ Arsenal ក្នុង​តម្លៃ​ ៥៦​លាន​ផោន (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧១លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨។

៦. Diego Costa៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Chelsea ទៅ Atletico Madrid ក្នុង​តម្លៃ ៥៧​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧២.៧លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។

៥. Aymeric Laporte៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Athletic Bilbao ទៅ Manchester City ក្នុង​តម្លៃ ៥៧.២​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧២.៩លាន​ដុល្លារ) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។

៤. Christian Pulisic៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Borussia Dortmund ទៅ Chelsea ក្នុង​តម្លៃ​ ៥៧,៥​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧៣លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩។

៣. Oscar៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Chelsea ទៅ​ Shanghai SIPG ក្នុង​តម្លៃ ៦០​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧៦លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៧។

២. Virgil Van Dijk៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Southampton ទៅ Liverpool ក្នុង​តម្លៃ ៧៥​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៩៥លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។

១. Philippe Coutinho៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Liverpool ទៅ Barcelona ក្នុង​តម្លៃ ១៤២​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៨១លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨៕

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​កីឡាករ​៨រូប​ ដែល​ផ្ទេរ​ក្នុង​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​រដូវ​រងា​ខែ​មករា៖

៨. Fernando Torres៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Liverpool ទៅ Chelsea ក្នុង​តម្លៃ ៥០​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៦៣លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១១។

៧. Pierre Emerick Aubameyang៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Borussia Dortmund ទៅ Arsenal ក្នុង​តម្លៃ​ ៥៦​លាន​ផោន (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧១លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨។

៦. Diego Costa៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Chelsea ទៅ Atletico Madrid ក្នុង​តម្លៃ ៥៧​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧២.៧លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។

៥. Aymeric Laporte៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Athletic Bilbao ទៅ Manchester City ក្នុង​តម្លៃ ៥៧.២​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧២.៩លាន​ដុល្លារ) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។

៤. Christian Pulisic៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Borussia Dortmund ទៅ Chelsea ក្នុង​តម្លៃ​ ៥៧,៥​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧៣លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩។

៣. Oscar៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Chelsea ទៅ​ Shanghai SIPG ក្នុង​តម្លៃ ៦០​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៧៦លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៧។

២. Virgil Van Dijk៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Southampton ទៅ Liverpool ក្នុង​តម្លៃ ៧៥​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ៩៥លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។

១. Philippe Coutinho៖ បាន​ផ្ទេរ​ពី​ក្លឹប​ Liverpool ទៅ Barcelona ក្នុង​តម្លៃ ១៤២​លាន​ផោន​ (ត្រូវ​នឹង​ជាង​ ១៨១លាន​ដុល្លារ​) នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨៕

ប្រភព៖ 90min   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី