ពេជ្រ សោភា ខឹង​ម្ដង​ៗ​​ ឈឹម សក្កដា ធ្វើ​យ៉ាង​​ណា​ដើម្បី​ផ្គាប់​ចិត្ត​