ពេល​នេះ​ដឹង​រឿង​ហើយ! ជុំវិញ​វីដេអូ​ឃ្លីប ឡាន​២​គ្រឿង​បុក​រុល​ចូល​រោងការ មនុស្ស​រត់​បាត​ជើង​ស​ព្រាត