​​ស្ងាត់​ៗ តារា​ជើង​ចាស់ អម្ពរ​ ទេ​វី មក​ស្រុកខ្មែរម្ដង​ទៀត