តារា​ល្បី​ ​ទេព​ ​រិ​នដា​រ៉ូ​ ​ប៉ះ​ប្រុស​ស្អាត​ ​ហេង​ ​វិសាល​ ​បង្កើត​ជា​ភាព​រីករាយ​ក្នុង​កម្មវិធី​ទ...