មក​ស្គាល់​អ្នក​នៅ​ពី​ក្រោយ​ឈុត​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ស្អាតៗ របស់​តារា​ ៣ រូប​នៅ​​ប្រាសាទ​បុរាណ​