៨១​ឆ្នាំ ​ហ្វាំងឡង់ ​បាន​ទៅ​លេង Euro ​ជុំ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ជា​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​