ឡូយកប់! គ្រាន់តែ​ទិញ​ស្មាតហ្វូនម៉ូដែលនេះ អាចមាន​ឱកាសទៅលេងប្រទេសជប៉ុន