តម្លៃត្រឹម ១៥៩ ដុល្លារ ស្មាតហ្វូនថ្មទំហំ 5000mAh កាមេរ៉ាក្រោយ ៣ មានលក់លើទីផ្សារហើយ