លេងភ្លេច​ខ្លួន​​ប្រយ័ត្ន​នាំ​ទុក្ខ​ ​មក​ដឹង​របៀប​លុប​កម្មវិធី​ទស្សន៍​ទាយ​ផ្សេងៗ​លើ Facebook