ដ្រូ​ន​ពិឃាត​របស់​ចិន​អាច​បំបាំងកាយ​ និង​បាញ់​កាំជ្រួច​ឡា​ហ្សែដល់ ៤០ គីឡូម៉ែត្រ