ភ្ញាក់​ផ្អើល ពេល​ដឹង​រយៈ​ពេល​ដែល​ប្រជាជន​ថៃ​ប្រើ​ដើម្បី​មើល Youtube ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃៗ

  • 2018-03-21 14:19:19
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 12

ចន្លោះមិនឃើញ

ប្រជាជន​ថៃ​បាន​ប្រើប្រាស់​ពេល​ជាង ២.៤ ម៉ោង ឬ ប្រមាណ ១ ភាគ ១០ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ដើម្បី​មើល Youtube។

ក្រុមហ៊ុន​ Youtube ប្រចាំប្រទេសថៃ បាន​រាយការណ៍​ថា ប្រជាជន​ថៃ​ចំនួន ៤៦ លាន​នាក់​មើល​វីដេអូ​ក្នុង​ Youtube ហើយ​ពួក​គេ​ចំណាយ​ពេល​ជា​មធ្យម​ចំនួន ២.៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ក្នុង​នោះ ៥១% មើល​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​ឡើង​វិញ ៣៣% ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អ្វី​ថ្មីៗ ៧០% ដើម្បី​ស្ដាប់​ចម្រៀង និង ២៤% ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​មុខទំនិញ​ផ្សេងៗ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​បន្តិច រវាង​ប្រជាជន​ថៃ​នៅ​ទីក្រុង និង​នៅ​ជនបទ។ ចំពោះ​អ្នក​នៅ​ទី​ក្រុង​ប្រើ​ពេល​ជា​មធ្យម ២.៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃក្នុងការមើល Youtube ខណៈ​នៅ​ជនបទ ទិន្នន័យ​នៅ​ត្រឹម ២.១​ម៉ោង។

បើ​តាម​លោក Ben King ប្រធាន​ Google ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ពេញ​និយម​មើល​ Youtubeនេះ នៅ​ប្រទេស​ថៃ អាច​ជួយ​បង្ក​ឱកាស​ដល់​មុខ​ជំនួញ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យ​កាន់​តែ​រីកចម្រើន​ទៅ​មុខ។ Youtube អាច​រក​ចំនួន​ការ​ចុច​មើល​ដល់​អ្នក​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ ៣.៥ដង ច្រើន​ជាង​បណ្ដាញ​សង្គម​ដទៃ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​នេះ។ លោកបញ្ជាក់៕

ប្រជាជន​ថៃ​បាន​ប្រើប្រាស់​ពេល​ជាង ២.៤ ម៉ោង ឬ ប្រមាណ ១ ភាគ ១០ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ដើម្បី​មើល Youtube។

ក្រុមហ៊ុន​ Youtube ប្រចាំប្រទេសថៃ បាន​រាយការណ៍​ថា ប្រជាជន​ថៃ​ចំនួន ៤៦ លាន​នាក់​មើល​វីដេអូ​ក្នុង​ Youtube ហើយ​ពួក​គេ​ចំណាយ​ពេល​ជា​មធ្យម​ចំនួន ២.៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ក្នុង​នោះ ៥១% មើល​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​ឡើង​វិញ ៣៣% ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អ្វី​ថ្មីៗ ៧០% ដើម្បី​ស្ដាប់​ចម្រៀង និង ២៤% ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពី​មុខទំនិញ​ផ្សេងៗ។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​បន្តិច រវាង​ប្រជាជន​ថៃ​នៅ​ទីក្រុង និង​នៅ​ជនបទ។ ចំពោះ​អ្នក​នៅ​ទី​ក្រុង​ប្រើ​ពេល​ជា​មធ្យម ២.៤ ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃក្នុងការមើល Youtube ខណៈ​នៅ​ជនបទ ទិន្នន័យ​នៅ​ត្រឹម ២.១​ម៉ោង។

បើ​តាម​លោក Ben King ប្រធាន​ Google ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ពេញ​និយម​មើល​ Youtubeនេះ នៅ​ប្រទេស​ថៃ អាច​ជួយ​បង្ក​ឱកាស​ដល់​មុខ​ជំនួញ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យ​កាន់​តែ​រីកចម្រើន​ទៅ​មុខ។ Youtube អាច​រក​ចំនួន​ការ​ចុច​មើល​ដល់​អ្នក​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ ៣.៥ដង ច្រើន​ជាង​បណ្ដាញ​សង្គម​ដទៃ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​នេះ។ លោកបញ្ជាក់៕

ប្រភព៖ South China Morning Post   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី