ហាងអាហារ និងទំនិញ Brand ល្បីៗ មួយគំនរ សម្រុកគ្នាបញ្ចុះតម្លៃក្នុងតំបន់តែមួយ

 • 2018-09-14 09:06:45
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ

មិនទាន់អស់ទេ! ដើម្បីអបអរសាទរ ខួប ១៥ ឆ្នាំ នៃផ្សារទំនើប Sorya Center Point (អតីតផ្សារទំនើបសូរិយា) នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន នៅថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ តែម្ដង។ ក្នុងនោះ មានផលិតផលជាច្រើនទៀត នឹងដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ឯណោះ ដូច្នេះអ្នកអាចសន្សំការចំណាយបានមួយផ្នែកទៀតផងដែរ។ អ៊ីចឹង តាមដានបន្តិចមើល៍ មានហាងណាខ្លះ?

 • ចុះឈ្មោះជាសមាជិកនៅក្លិបហាត់ប្រាណ Jouvence Fitness ទិញ១ខែ ថែម១ខែ
 • ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ Treasure of Cambodia នឹងបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងអាហារខ្មែរ Flavours of Cambodia បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% បន្ថែម
 • ហាង The Pizza Company បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ដោយបង់ថ្លៃជាមួយ Pi Pay
 • ហាងការ៉េម Swensen’s បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ប្រតិបត្តិការតាម Pi Pay
 • ហាង Bar B Q Plaza បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ប្រតិបត្តិការតាម Pi Pay
 • ហាង Dairy Queen បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ប្រតិបត្តិការតាម Pi Pay
 • ហាង Master Suki Soup បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ចាប់ពីម៉ោង១១ព្រឹក ដល់០៤ល្ងាច
 • ហាង Sakura Buffet បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ចាប់ពីម៉ោង១១ព្រឹក ដល់០៤ល្ងាច
 • ហាង Master Grill បញ្ចុះតម្លៃ ៥%
 • ហាង Pepper Lunch ទិញមួយ ថែមមួយ (ភេសជ្ជៈ)
 • ហាង Bonchon បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងស្បែកជើង Havaianas បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងស្បែកជើង Crocs បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងលក់នាឡិកា Ice Watch ទិញមួយ ថែមមួយ
 • ហាងលក់នាឡិកា Nautica បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
 • ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Versus Versace បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
 • ហាង កីមាស បញ្ចុះតម្លៃ ១០%
 • ហាង រតនាខ្មែរអំបោះចាក់ បញ្ចុះតម្លៃ ២០%
 • ហាង Bangkok Shop ចំណាយអស់ ២០ដុល្លារ ទទួលបានឆ័ត្រមួយ
 • ហាង MUMUSO ចំណាយអស់ ១០ដុល្លារ ទទួលបានគូប៉ុង ១ ដុល្លារ
 • ហាង MINI SO បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% (តាមប្រភេទទំនិញ)
 • ហាង Golden Pearl បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាង SIMPL’ SELF បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចំណេញច្រើនណាស់ណា៎! កុំភ្លេចទៅយកអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗ នៅផ្សារទំនើប Sorya Center Point ទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ (៨៥៥) ០៧ ៨៨៨ ០៧៩ ឬ Facebook Page៖ SORYA Center Point ៕

មិនទាន់អស់ទេ! ដើម្បីអបអរសាទរ ខួប ១៥ ឆ្នាំ នៃផ្សារទំនើប Sorya Center Point (អតីតផ្សារទំនើបសូរិយា) នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន នៅថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ តែម្ដង។ ក្នុងនោះ មានផលិតផលជាច្រើនទៀត នឹងដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៥០% ឯណោះ ដូច្នេះអ្នកអាចសន្សំការចំណាយបានមួយផ្នែកទៀតផងដែរ។ អ៊ីចឹង តាមដានបន្តិចមើល៍ មានហាងណាខ្លះ?

 • ចុះឈ្មោះជាសមាជិកនៅក្លិបហាត់ប្រាណ Jouvence Fitness ទិញ១ខែ ថែម១ខែ
 • ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ Treasure of Cambodia នឹងបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងអាហារខ្មែរ Flavours of Cambodia បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% បន្ថែម
 • ហាង The Pizza Company បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ដោយបង់ថ្លៃជាមួយ Pi Pay
 • ហាងការ៉េម Swensen’s បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ប្រតិបត្តិការតាម Pi Pay
 • ហាង Bar B Q Plaza បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ប្រតិបត្តិការតាម Pi Pay
 • ហាង Dairy Queen បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ប្រតិបត្តិការតាម Pi Pay
 • ហាង Master Suki Soup បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ចាប់ពីម៉ោង១១ព្រឹក ដល់០៤ល្ងាច
 • ហាង Sakura Buffet បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ចាប់ពីម៉ោង១១ព្រឹក ដល់០៤ល្ងាច
 • ហាង Master Grill បញ្ចុះតម្លៃ ៥%
 • ហាង Pepper Lunch ទិញមួយ ថែមមួយ (ភេសជ្ជៈ)
 • ហាង Bonchon បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងស្បែកជើង Havaianas បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងស្បែកជើង Crocs បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាងលក់នាឡិកា Ice Watch ទិញមួយ ថែមមួយ
 • ហាងលក់នាឡិកា Nautica បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
 • ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Versus Versace បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
 • ហាង កីមាស បញ្ចុះតម្លៃ ១០%
 • ហាង រតនាខ្មែរអំបោះចាក់ បញ្ចុះតម្លៃ ២០%
 • ហាង Bangkok Shop ចំណាយអស់ ២០ដុល្លារ ទទួលបានឆ័ត្រមួយ
 • ហាង MUMUSO ចំណាយអស់ ១០ដុល្លារ ទទួលបានគូប៉ុង ១ ដុល្លារ
 • ហាង MINI SO បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% (តាមប្រភេទទំនិញ)
 • ហាង Golden Pearl បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
 • ហាង SIMPL’ SELF បញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ចំណេញច្រើនណាស់ណា៎! កុំភ្លេចទៅយកអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗ នៅផ្សារទំនើប Sorya Center Point ទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី ១៥ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ (៨៥៥) ០៧ ៨៨៨ ០៧៩ ឬ Facebook Page៖ SORYA Center Point ៕

អត្ថបទ៖ សុខណា