មក​ស្គាល់​បណ្ដា​ខ្សែ​ការពារ​ដែល​ស៊ុត​ចូល​ច្រើន​គ្រាប់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Barca

  • 2018-09-25 12:18:08
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ខាង​ក្រោម​ជា បណ្ដា​ខ្សែ​ការពារ​ដែល​ស៊ុត​ចូល​ច្រើន​គ្រាប់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Barcelona៖

១០. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Frank de Boer៖ ស៊ុត​ចូល ១៣ គ្រាប់។

៩. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Gheorghe Popescu៖ ស៊ុត​ចូល ១៣ គ្រាប់។

៨. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Abelardo៖ ស៊ុត​ចូល ១៧ គ្រាប់។

៧. ខ្សែ​ការពារ Adriano៖ ស៊ុត​ចូល ១៧ គ្រាប់។

៦. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Miguel Angel Nadal៖ ស៊ុត​ចូល ១៨ គ្រាប់។

៥. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Jose Ramon Alexanko៖ ស៊ុត​ចូល ១៨ គ្រាប់។

៤. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Carles Puyol៖ ស៊ុត​ចូល ១៩ គ្រាប់។

៣. ខ្សែ​ការពារ Dani Alves៖ ស៊ុត​ចូល ២១ គ្រាប់។

២. ខ្សែ​ការពារ Gerard Pique៖ ស៊ុត​ចូល ៤០ គ្រាប់។

១. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Ronald Koeman៖ ស៊ុត​ចូល ៨២ គ្រាប់៕

ខាង​ក្រោម​ជា បណ្ដា​ខ្សែ​ការពារ​ដែល​ស៊ុត​ចូល​ច្រើន​គ្រាប់​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Barcelona៖

១០. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Frank de Boer៖ ស៊ុត​ចូល ១៣ គ្រាប់។

៩. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Gheorghe Popescu៖ ស៊ុត​ចូល ១៣ គ្រាប់។

៨. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Abelardo៖ ស៊ុត​ចូល ១៧ គ្រាប់។

៧. ខ្សែ​ការពារ Adriano៖ ស៊ុត​ចូល ១៧ គ្រាប់។

៦. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Miguel Angel Nadal៖ ស៊ុត​ចូល ១៨ គ្រាប់។

៥. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Jose Ramon Alexanko៖ ស៊ុត​ចូល ១៨ គ្រាប់។

៤. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Carles Puyol៖ ស៊ុត​ចូល ១៩ គ្រាប់។

៣. ខ្សែ​ការពារ Dani Alves៖ ស៊ុត​ចូល ២១ គ្រាប់។

២. ខ្សែ​ការពារ Gerard Pique៖ ស៊ុត​ចូល ៤០ គ្រាប់។

១. អតីត​ខ្សែ​ការពារ Ronald Koeman៖ ស៊ុត​ចូល ៨២ គ្រាប់៕

ប្រភព៖ transfermarkt   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី