មើលមុខ YouTuber ​នៅ​ខ្មែរ​កាលមិនទាន់ល្បី ខុសពីឥឡូវដាច់

  • 2018-10-25 23:59:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1501

ចន្លោះមិនឃើញ

កំពុង​សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង​មាន​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​តាម​រយៈការ​ធ្វើ​វីដេអូ Vlog បង្ហោះ​ដាក់​ក្នុង Channel YouTube ដែល​មាន​អ្នក Subscribe រាប់​ម៉ឺន​នាក់។ ថ្ងៃនេះមកតាមដានថា YouTuber ១១ រូប​ពីមុន និងឥឡូវមានការប្រែប្រួលមុខមាត់យ៉ាងណាខ្លះ ៖

1# ឆេង សុភ័ក្រ ស្ថាបនិក​ផេក Rean Thortជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Rean Thort

2# Samedy ជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ ចៅមាណព Samedy OUER

3# Frost Zk ជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Frost Zk

4# Pou Khlaing ជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Pou Khleang Khmer

5# ហេង វិសាល ជា​ម្ចាស់ Channel Youtubeឈ្មោះ Heng Visal

6# Noobie GMK ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះNoobie GMK

7# Vin Vitou ​ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះBlank Vitou

8# Raven Blaze ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Raven Blaze

9# Seak ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Seak Vlogger និង Seak Gamming

10# Bunleng ជា​ម្ចាស់ Channel Youtub ឈ្មោះ Bunleng Lay

11# Fa Seng ជា​ម្ចាស់ Channel Youtub ឈ្មោះ Fa Seng

ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ ​គន្លឹះ​មាន​ប្រយោជន៍​រួម​ទាំង​ចំណេះដឹង​ផ្សេង​ៗ​ពី​បច្ចេកវិទ្យា​ Like Page Sabay News Tehnology...

ចុចអានបន្ត

កំពុង​សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង​មាន​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​តាម​រយៈការ​ធ្វើ​វីដេអូ Vlog បង្ហោះ​ដាក់​ក្នុង Channel YouTube ដែល​មាន​អ្នក Subscribe រាប់​ម៉ឺន​នាក់។ ថ្ងៃនេះមកតាមដានថា YouTuber ១១ រូប​ពីមុន និងឥឡូវមានការប្រែប្រួលមុខមាត់យ៉ាងណាខ្លះ ៖

1# ឆេង សុភ័ក្រ ស្ថាបនិក​ផេក Rean Thortជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Rean Thort

2# Samedy ជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ ចៅមាណព Samedy OUER

3# Frost Zk ជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Frost Zk

4# Pou Khlaing ជាម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Pou Khleang Khmer

5# ហេង វិសាល ជា​ម្ចាស់ Channel Youtubeឈ្មោះ Heng Visal

6# Noobie GMK ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះNoobie GMK

7# Vin Vitou ​ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះBlank Vitou

8# Raven Blaze ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Raven Blaze

9# Seak ជា​ម្ចាស់ Channel Youtube ឈ្មោះ Seak Vlogger និង Seak Gamming

10# Bunleng ជា​ម្ចាស់ Channel Youtub ឈ្មោះ Bunleng Lay

11# Fa Seng ជា​ម្ចាស់ Channel Youtub ឈ្មោះ Fa Seng

ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ ​គន្លឹះ​មាន​ប្រយោជន៍​រួម​ទាំង​ចំណេះដឹង​ផ្សេង​ៗ​ពី​បច្ចេកវិទ្យា​ Like Page Sabay News Tehnology...

ចុចអានបន្ត

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី