មកស្គាល់សត្វ​ជើង​បួន​ធំ​បំផុត​ទាំង១០​ ក្នុង​លោក មាន​ទម្ងន់​រាប់​តោន

 • 2017-12-07 09:18:08
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 13

ចន្លោះមិនឃើញ

សត្វ​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ទាំង​អស់ អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​វាស់​ដោយ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ជា​ច្រើន​ដូចជា​ទម្ងន់ កម្ពស់ និង​ប្រវែង​ជា​ដើម។ ក្នុង​បញ្ជី​ខាង​ក្រោម​នេះ រួម​បញ្ចូល​តែ​សត្វ​ដែល​រស់​នៅ​លើ​ដី​ប៉ុណ្ណោះ​និង​វាស់​ទម្ងន់​ធ្ងន់​ជាង​គេ​បង្អស់​ដែល​សត្វ​ទាំង​នេះ​មាន ៖

១. ដំរីអាហ្វ្រិក

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ៨ ៥០០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ១៣ ០០០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៦,៦៦ ម៉ែត្រ

២. ដំរីអាស៊ី

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ៤ ២០០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ៥ ២០០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៥,៩៤ ម៉ែត្រ

៣. រមាស ស

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ២ ៣៥០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ៣ ៨៥០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៣,៨១ ម៉ែត្រ

៤. ដំរីទឹក

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ២ ៥០០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ៣ ៤០០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៣,៣៥ ម៉ែត្រ

៥. ខ្ទីង

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ១ ៦០០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ជាង ១ ៨០០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ២,៩៩ ម៉ែត្រ

៦. សត្វកវែង

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ១ ៤០០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ២ ១៥០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៤,៦៩ ម៉ែត្រ

៧. តោសមុទ្រ (walrus)

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ១ ២០០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ២ ១៥០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៣,៣៥ ម៉ែត្រ

៨. រមាសខ្មៅ

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ១ ១៥០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ១ ៩០០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៣,៤៣ ម៉ែត្រ

៩. ក្រពើទឹកប្រៃ

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ៧៨៥ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ១ ៦០០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៦,១០ ម៉ែត្រ

១០. ក្របីព្រៃ

 • ទម្ងន់ជាមធ្យម: ៧៧០ គីឡូក្រាម
 • ទម្ងន់អតិបរមា: ១ ២៥០ គីឡូក្រាម
 • ប្រវែងជាមធ្យម: ៣,៤៨ ម៉ែត្រ

ចុចអាន៖


ប្រភព៖ oddstuffmagazine   ប្រែ​សម្រួល៖ សុភារ័ត្ន