ពូកែ​ខាង​ផ្នែក​លក់ ទីផ្សារ ឌីហ្សាញ រាយការណ៍ព័ត៌មាន ហ្ន៎? ប្រញាប់​ដាក់ពាក្យ Sabay កំពុង​​រើស​​តំណែង​​ទាំង​​នេះ ពូកែ​ខាង​ផ្នែក​លក់ ទីផ្សារ ឌីហ្សាញ រាយការណ៍ព័ត៌មាន ហ្ន៎? ប្រញាប់​ដាក់ព...
  • 2016-09-15 21:12:46
  • ចំនួនមតិ

បើ​អ្នក​មាន​ជំនាញ​ខាង​ផ្នែក​លក់ ទីផ្សារ ឌីហ្សាញ និង​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន ដឹង​តែ​ត្រូវ​ម៉ាច់​ហើយ ព្រោះ​ Sabay ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បែប​ឌីជីថល​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា កំពុង​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​អ្នក​មាន​ជំនាញ​ទាំង​នេះ។ កំពុង​ស្វែង​រក​ការងារ និង​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​របស់​អ្នក​មែន​ទេ? ចាំ​អី​ទៀត សាក​ល្បង​អាន​ការ​ប្រកាស​ខាង​ក្រោម ហើយ​ដាក់​ពាក្យ​ឲ្យ​ឆាប់ៗ​ណា៎!

ពូកែ​ខាង​ផ្នែក​លក់ ទីផ្សារ ឌីហ្សាញ IT ហ្ន៎? ត្រូវ​ម៉ាច់! Sabay កំពុង​រើស​តំណែង​ទាំង​នេះ ពូកែ​ខាង​ផ្នែក​លក់ ទីផ្សារ ឌីហ្សាញ IT ហ្ន៎? ត្រូវ​ម៉ាច់! Sabay កំពុង​រ...
  • 2016-09-01 17:48:28
  • ចំនួនមតិ

បើ​អ្នក​មាន​ជំនាញ​ខាង​ផ្នែក​លក់ ទីផ្សារ ឌីហ្សាញ IT និង​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ស៊ីវិល័យ ដឹង​តែ​ត្រូវ​ម៉ាច់​ហើយ ព្រោះ​ Sabay ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បែប​ឌីជីថល​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា កំពុង​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​អ្នក​មាន​ជំនាញ​ទាំង​នេះ។ កំពុង​ស្វែង​រក​ការងារ និង​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​របស់​អ្នក​មែន​ទេ? ចាំ​អី​ទៀត សាក​ល្បង​អាន​ការ​ប្រកាស​ខាង​ក្រោម ហើយ​ដាក់​ពាក្យ​ឲ្យ​ឆាប់ៗ​ណា៎!

រួស​រាន់​ដាក់​ពាក្យ! Sabay កំពុង​ត្រូវ​ការ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​កម្សាន្ត​និង​សង្គម រួស​រាន់​ដាក់​ពាក្យ! Sabay កំពុង​ត្រូវ​ការ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​កម្សាន្ត​និ...
  • 2016-08-26 20:57:55
  • ចំនួនមតិ

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន Digital ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្ដាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​​ជាអ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​កម្សាន្ត-សង្គម និងអ្នកហាត់ការ។ ដូច្នេះ​នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុតសម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​​ចង់​ក្លាយ​ជា​បុគ្គលិក Sabay។