ទំនប់ស្ទាក់ស្ទឹងកំពង់គោ ខេត្តកំពង់ធំ ពេលសង់រួចអាចស្តុកទឹកបាន ៣០០លានម៉ែត្រគូប ស្រោចស្រពផ្ទៃដី ៣០ម៉ឺនហ...