ដឹងរឿងពិតហើយ! មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ លោតផ្លោតលើដំបូលឡានម្សិលមិញ មិនមែនឃាត់រថយន្តទេ ព្រោះមូលហេតុនេះ