អាហារ​ ១២​ប្រភេទ​ មាន​សារធាតុ​ប្រឆាំង​អុកស៊ីតកម្ម​ខ្ពស់