ក្លឹប​ធំ​ៗ​នៃ​ទ្វីប​អឺរ៉ុប​ទាំង​១០ ដែល​បាន​ចំណូល​ពី​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​ច្រើន​បំផុត

  • 2018-10-12 11:39:10
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


បើ​តាម​របាយការណ៍​ស្ដី​អំពី​ចំណូល​បាន​ពី​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​របស់​ក្លឹប​នៃ​លីគ​កំពូល​ទាំង​៥​របស់​អឺរ៉ុប​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ CSM Sport & Entertainment ក្លឹប​ទាំង​១០នោះ​មាន​ដូច​ជា​៖

១០. Juventus៖ ចំណូល​សរុប​ ១០១​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​១១៧​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​៣៩​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

៩. Paris Saint-Germain៖ ចំណូល​សរុប​ ១១២​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​១៣០លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​២៤​ដៃគូឧបត្ថម្ភ។

៨. Liverpool៖ ចំណូល​សរុប​ ១១៧​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​១៣៥​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​១៧​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

៧. Arsenal៖ ចំណូល​សរុប​ ១២៤​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​១៤៣​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​២៧​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

៦. Manchester City៖ ចំណូល​សរុប​ ១៤៩​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​១៧២​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​៣៨​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

៥. Chelsea៖ ចំណូល​សរុប​ ១៥៤​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​១៧៨​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​១៨​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

៤. Real Madrid៖ ចំណូល​សរុប​ ១៧៨​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​២០៦​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​១៩​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

៣. Bayern Munich៖ ចំណូល​សរុប​ ១៨០​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​២០៨​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​២៩​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

២. Barcelona៖ ចំណូល​សរុប​ ២៦១​លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង៣០២​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​៤៣​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ។

១. Manchester United៖ ចំណូល​សរុប​ ២៦៩លាន​អឺរ៉ូ​ត្រូវ​នឹង​ជាង​៣១១​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ដោយ​បាន​ពី​៦៨​ដៃគូ​ឧបត្ថម្ភ៕

ប្រភព៖ 90min   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី