៦ ក្លឹប​ដែល​ធ្លាប់​លេង​វគ្គ​ Semi នៃ​ UCL ច្រើន​ដងបំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

  • 2019-04-30 10:54:12
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​ក្លឹប​ទាំង​ ៦ ដែល​ធ្លាប់​មាន​ឱកាស​លេង​ក្នុង​វគ្គ​ពាក់កណ្ដាល​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​នៃ​ UEFA Champions League បាន​ច្រើន​បំផុត​តាំង​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ​នេះ​បង្កើត​មក៖

៦. Juventus៖ បាន​ឡើង​ដល់​វគ្គ​នេះ​ ៧​លើក​គឺ​នៅ​ ឆ្នាំ​១៩៩៦, ១៩៩៧, ១៩៩៨, ១៩៩៩, ២០០៣, ២០១៥ និង​ឆ្នាំ​២០១៧។

៥. Manchester United៖ បាន​ឡើង​ដល់​វគ្គ​នេះ​ ៧​លើក​គឺ​នៅ​ ឆ្នាំ​១៩៩៧, ១៩៩៩, ២០០២, ២០០៧, ២០០៨, ២០០៩ និង​ឆ្នាំ​២០១១។

៤. Chelsea៖ បាន​ឡើង​ដល់​វគ្គ​នេះ​ ៧​លើក​គឺ​នៅ​ ឆ្នាំ​២០០៤, ២០០៥, ២០០៧, ២០០៨, ២០០៩, ២០១២ និង​ឆ្នាំ​២០១៤។

៣. Bayern Munich៖ បាន​ឡើង​ដល់​វគ្គ​នេះ​ ១១​លើក​គឺ​នៅ​ ឆ្នាំ​១៩៩៥, ១៩៩៩, ២០០០, ២០០១, ២០១០, ២០១២, ២០១៣, ២០១៤, ២០១៥, ២០១៦ និង​ឆ្នាំ​២០១៨។

២. Barcelona៖ បាន​ឡើង​ដល់​វគ្គ​នេះ​ ១២​លើក​គឺ​នៅ​ ឆ្នាំ​១៩៩៤, ២០០០, ២០០២, ២០០៦, ២០០៨, ២០០៩, ២០១០, ២០១១, ២០១២, ២០១៣, ២០១៥ និង​ឆ្នាំ​២០១៩។

១. Real Madrid៖ បាន​ឡើង​ដល់​វគ្គ​នេះ​ ១៣​លើក​គឺ​នៅ​ ឆ្នាំ​១៩៩៨, ២០០០, ២០០១, ២០០២, ២០០៣, ២០១១, ២០១២, ២០១៣, ២០១៤, ២០១៥, ២០១៦, ២០១៧ និង​ឆ្នាំ​២០១៨៕

អាន​បន្ត៖

ប្រភព៖ UEFA   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី