ហ្គេម​ Online ទាំង​ ១០ ដែល​កំពុង​ល្បី​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩

 • 2019-07-22 04:55:27
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

នេះ​គឺ​ជា​ប្រភេទ​ហ្គេម​ online ដែល​កំពុង​មាន​អ្នក​លេង​រាប់​លាន​នាក់​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​៖

១. PlayerUnknown’s BattleGrounds (PUBG)

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ PUBG Corporation.

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ XBOX, iOS, PC, Android

 • Online Players​៖ ច្រើន​ជាង ៥០ លាន​នាក់

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៨

២. Fortnite Battle Royale

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Epic Games

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ XBOX, iOS, PC, Android

 • Online Players​៖ ៣៩ លាន​នាក់

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៧

៣. Apex Legends

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Respawn Entertainment

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ PC, PlayStation 4, XBOX

 • Online Players​៖ ៥០ លាន​នាក់​

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៩

៤. League of Legends (LOL)

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Riot games

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ XBOX, PC

 • Online Players​៖ ២៧ លាន​នាក់​

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០០៩

៥. Counter-Strike: Global Offensive

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Valve Corporation

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ XBOX 360, OS X, Windows, Play station 3, Linux

 • Online Players​៖ ៣២ លាន​នាក់

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៤

៦. HearthStone

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Blizzard Entertainment

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ XBOX, iOS, PC, Android

 • Online Players​៖ ២៩ លាន​នាក់

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១២

៧. Minecraft

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Mojang

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android

 • Online Players​៖ ៩១ លាន​នាក់

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១១

៨. DOTA 2

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Valve Corporation

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖  Windows, Mac OS, Linux

 • Online Players​៖ ៥ លាន​នាក់

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៥

៩. The Division 2

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Massive Entertainment

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ Windows, PlayStation 4, XBOX One

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៩

១០. The Splatoon 2

 • បង្កើត​ឡើង​ដោយ​៖ Nintendo

 • ដំណើរ​ការ​លើ​៖ Wii U

 • Online Players​៖ ៥ លាន​នាក់​

 • បង្កើត​នៅ​​ឆ្នាំ​៖ ២០១៥

ប្រភព៖ Sports Show   ប្រែ​សម្រួល៖ អ៊ឹម ដេវីដ