ដឹង​ទេ​ តារាបរទេស​លំដាប់​ពិភពលោក​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែមិថុនា?

  • 2020-06-03 05:49:51
  • ចំនួនមតិ 50 | ចំនួនចែករំលែក 12

ចន្លោះមិនឃើញ


សម្រាប់​ខែ​មិថុនា​ ជា​ខែ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចុង​ឆមាស​ទី១ នៃ​ឆ្នាំ បុគ្គល​ល្បី​ច្រើន​នាក់​សុទ្ធ​តែ​មាន​ខែកំណើត​ចំ​ខែនេះ។ ដូចនេះ​បើ​គិត​តែ​តារា​ខាង​ប៉ែក​អឺរ៉ុប​ ចង់​ដឹង​ថា​តើមាន​​អ្នក​ណា​ខ្លះ?

១. Marilyn Monroe កើត​នៅថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩២៦

២. Wentworth Miller​ កើត​នៅថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧២

៣. Anderson Cooper កើត​នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦៧

៤. Angelina Jolie កើត​នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៥

៥. Mark Wahlberg កើត​នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧១

៦. Steve Vai កើត​នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦០

៧. Liam Neesonកើត​នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៥២

៨. Kanye West កើត​នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧

៩. Natalie Portman​ កើត​នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨១

១០. Kate Upton កើត​នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩២

១១. Shia LaBeouf កើត​នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៦

១២. Adriana Lima កើត​នៅថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨១

១៣. Mary-Kate និង Ashley Olsen កើត​នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៦

១៤. Lucy Hale​ កើត​នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៩​

១៥. Neil Patrick Harris កើត​នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៣

១៦. Tupac Shakur​ កើត​នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧១

១៧. Barry Manilow កើត​នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤៣

១៨. Paul McCartney កើត​នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៤២

១៩. Zoe Saldana កើត​នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៨

២០. Nicole Kidman កើត​នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦៧

២១. Chris Pratt កើត​នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៩

២២. Meryl Streep កើត​នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៩

២៣. Jason Mraz កើត​នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៧

២៤. Solange Knowles កើត​នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៦

២៥. Ricky Gervais កើត​នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦១

២៦. Ariana Grande កើត​នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៣

២៧. Khloe Kardashian កើត​នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៤

២៨. Mel Brooks កើត​នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩២៦

២៩. Nicole Scherzinger កើត​នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៨

៣០. Cheryl Cole កើត​នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៣

ប្រភព៖ News Day

អត្ថបទ៖ យី សុធារី

អត្ថបទថ្មី