ទាំងនេះជាភាពប្រែប្រួលពេញទំហឹងរបស់រាជបុត្រ-រាជិនីតារាសម្ដែងកូរ៉េ រវាងពេលរឿងដំបូង និងរឿងបច្ចុប្បន្ន

  • 2021-08-31 01:07:33
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ កន្លងហួសទៅ​លឿនខ្លាំងណាស់ រឿងក៏ច្រើនដែរ ដែលអ្នកតាមដានរឿងភាគរបស់កូរ៉េបាន​ទស្សនាផ្សំជាចំណីអារម្មណ៍។ ប៉ុន្តែយើងសាកផ្អាកពេល សម្លឹងទៅមើលតារាៗប្រចាំ K-Drama ទាំងអស់គ្នា ថាតើបើធៀបពីសម្រស់ តាំងពីរឿងដំបូង និងរឿងថ្មី​ចុងក្រោយ​ដែលពួកគេ​សម្ដែង តើមាន​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតណា?

១. Lee Min Ho

រឿងដំបូង​ «Secret Campus» ឆ្នាំ ២០០៣

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «The King: Eternal Monarch» ឆ្នាំ ២០២០

២. Jun Ji Hyun

រឿងដំបូង​ «White Valentine» ឆ្នាំ ១៩៩៩

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Kingdom: Ashin of the North» ឆ្នាំ ២០២១

៣. Lee Jong Suk

រឿងដំបូង​ «Prosecutor Princess» ឆ្នាំ ២០១០

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Romance Is a Bonus Book» ឆ្នាំ ២០១៩

៤. Park Shin Hye

រឿងដំបូង​ «Stairway To Heaven» ឆ្នាំ ២០០៣

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Sisyphus: The Myth» ឆ្នាំ ២០២១

៥. Gong Yoo

រឿងដំបូង​ «School 4» ឆ្នាំ ២០០១

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Seo Bok» ឆ្នាំ ២០២១

៦. Park Bo Young

រឿងដំបូង​ «Secret Campus» ឆ្នាំ ២០០៣

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Doom at Your Service» ឆ្នាំ ២០២១

៧. Song Joong Ki

រឿងដំបូង​ «A Frozen Flower» ឆ្នាំ ២០០៨

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Vincenzo» ឆ្នាំ ២០២១

៨. Song Hye Kyo

រឿងដំបូង​ «First Love» ឆ្នាំ ១៩៩៦

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Encounter» ឆ្នាំ ២០១៩

៩. Kim Soo Hyun

រឿងដំបូង​ «Kimchi Cheese Smile» ឆ្នាំ ២០០៧

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «It’s Okay To Not Be Okay» ឆ្នាំ ២០២០

១០. Gong Hyo Jin

រឿងដំបូង​ «Momento Mori» ឆ្នាំ ១៩៩៩

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «When the Camellia Blooms» ឆ្នាំ ២០១៩

១១. Park Seo Joon

រឿងដំបូង​ «School 3» ឆ្នាំ ២០១២

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Itaewon Class» ឆ្នាំ ២០២០

១២. Yoon Eun Hye

រឿងដំបូង​ «Princess Hours» ឆ្នាំ ២០០៦

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Love Alert» ឆ្នាំ ២០១៨

១៣. Rain

រឿងដំបូង​ «Sang Doo! Let’s Go To School» ឆ្នាំ ២០០៣

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Welcome 2 Life» ឆ្នាំ ២០១៩

១៤. Kim Tae Hee

រឿងដំបូង​ «Last Present» ឆ្នាំ ២០០១

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Hi Bye, Mama!» ឆ្នាំ ២០២០

១៥. Jang Hyuk

រឿងដំបូង​ «Volcano High» ឆ្នាំ ២០០១

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «The Swordsman» ឆ្នាំ ២០២០

១៦. Lee Young Ae

រឿងដំបូង​ «How’s Your Husband?» ឆ្នាំ ១៩៩៣

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Bring Me Home» ឆ្នាំ ២០១៩**

១៥. Park Bo Gum

រឿងដំបូង​ «Blind» ឆ្នាំ ២០១១

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Seo Bok» ឆ្នាំ ២០២១

១៨. Shin Min Ah

រឿងដំបូង​ «Beautiful Days» ឆ្នាំ ២០០១ រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Hometown Cha-Cha-Cha» ឆ្នាំ ២០២១

១៩. Kim Woo Bin

រឿងដំបូង​ «White Christmas» ឆ្នាំ ២០១១ រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Master» ឆ្នាំ ២០១៦

២០. Kim Young Ok

អ្នកស្រីលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសថា​ ចូលក្នុងពិភពសម្ដែងនៅឆ្នាំ ១៩៦៩ តាមរយៈភាពយន្តខ្នាតធំ ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងភាគដំបូង​ «Girls’ High School Alumni» ចេញឆ្នាំ ១៩៧៦

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Mouse» ឆ្នាំ ២០២១

ប្រភព៖ Koreaboo   ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

អត្ថបទពេញនិយម