ក្លឹបយក្សអឺរ៉ុបមួយណាកំពុងនាំ​មុខ​ រឿងចាយលុយទិញកីឡាករ គិតមកទល់ពេលនេះ?