​ឈុន សុខ​ឡុង ​ផ្ដួល​​​កីឡាករ​សិង្ហបុរី​​​ឡើង​វគ្គ​៣២​នាក់ តែ​កីឡាការិនី​មក​ពី​អាមេរិក​ចាញ់