ពិត​ជា​រំភើប ​Van Nistelrooy នឹង​​កាន់​ពាន UEFA Champions League ​មក​កម្ពុជា