តាំង​ឡើង​ធ្វើ​គ្រូ​មក Zidane ឈ្នះ​គ្រប់​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​មែន តែ​នៅ​អត់​ទាន់​ឈ្នះ​ពាន​មួយ​