ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម ​​​​​​​ចូល​រោងការនៅ​កោះ​ពេជ្រ ​ព្រឹក​នេះ​ហើយ