តម្លៃ​ខ្លួន Neymar ​ធ្លាក់​ក្រោម​១០០​លាន​ភ្លាម ​ក្រុម Barca ​ត្រៀម​យក​មក​វិញ​ភ្លែត​