បែលហ្សិក​សម្បូរកីឡាករ​ល្អ តែ​លីគ​ឈរ​លេខ​រៀង​ជ្រៅ​នៅ​ក្នុង​តារាង UEFA