ឆែក​ហាង​ឆេង​រថយន្ត Prius មានទាំង​ប្រភេទ Base, Half និង Full-option

 • 2018-04-12 02:48:58
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បច្ចុប្បន្ន​រថយន្ត​មួយ​ទឹក​កំពុង​គ្រប់​ដណ្ដប់​លើ​ភាព​ពេញ​និយម សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​សារ​​វា​មាន​តម្លៃ​ធូរ​ថ្លៃ គួប​ផ្សំ​ជា​មួយ​សេវាកម្ម​បង់​រំលស់​អ្នក​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​ល្មៗ​ក៏​​អាច​ទិញ ប្រើ​ប្រាស់​បាន។

ទាំង​នេះ​ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​លំហូរ​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​​រថយន្ត​មួយ​ទឹក​មក​កាន់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​កាន់​​ច្រើន​ឡើង​ៗ រថយន្ត​ទាំង​នេះ​ច្រើន​មាន​ដូច​ជា Lexus, Highlander, Prius , Camry បាឡែន ជា​ដើម។

នេះ​តម្លៃ​រថយន្ត Prius មួយ​ទឹក ៤ ស៊េរី​ដែល​មាន​ពណ៌​និយម​ជិះនៅខ្មែរមាន​ចែក​ជា ៣​ប្រភេទ​គឺ៖ Base Option, Half Full, Full Option ៖

ប្រភេទ Base Option

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2004 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៣០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៣០០ ដុល្លារ

 • ​Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2005 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ២០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៧០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៦០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2006 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៨០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៤០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2007 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៣០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ០០០ ដុល្លារ

ប្រភេទ Half Full

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2004 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៤០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាន មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៧០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៧០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2005 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៧០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៧០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2006 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៨០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាន មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ១០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ០០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2007 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ៣០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល **១៥ ០០០ ដុល្លារ។

ប្រភេទ Full Option

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2004 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១០ ៩០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៤០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2005 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ០០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១១ ៤០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៧០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2006 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១២ ៨០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ៤០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ៣០០ ដុល្លារ

 • Prius ស៊េរី​ឆ្នាំ 2007 មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៣ ៥០០ ដុល្លារ ពណ៌​ខ្មៅ ក្រហម ទឹកប្រាក់ ខៀវ ប្រផេះ សម្រាប់​ពណ៌​ទឹកមាស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៤ ៥០០ ដុល្លារ និង​ពណ៌​ស មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ១៥ ៣០០ ដុល្លារ

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តួច​បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ។

តម្លៃ៖ ផ្ដល់​ដោយ​ឃ្លាំង​លក់​រថយន្ត Mr Car 9999។

ចុច Like និង See First ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមុនគេ......

អានបន្ត៖

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី