មក​ស្គាល់​ពី​មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់​​ប្រទេស​ចិន​កុម្មុយនិស្ត​ទាំង​អស់​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

  • 2019-04-09 12:30:03
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​មេដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​ទាំង​អស់​ ចាប់​តាំង​ពី​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​កាន់កាប់​ចិន​ដី​គោក​ទាំង​មូល​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៤៩៖

១. ម៉ៅសេទុង៖ កាន់​តំណែង​ពី​ថ្ងៃ​ទី០១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​១៩៤៩ រហូត​ដល់​ ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៧៦។

២. Hua Guofeng៖ កាន់​តំណែង​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៧៦​ រហូត​ដល់​ ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​១៩៧៨។

៣. តេងស៊ាវភីង (Deng Xiaoping)៖ កាន់​តំណែង​ពី​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​១៩៧៨ រហូត​ដល់​ ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៨៩។

៤. Jiang Zemin៖ កាន់​តំណែង​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៨៩ រហូត​ដល់​ ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០០២។

៥. ហ៊ូ ជីនតាវ (Hu Jintao)៖ កាន់​តំណែង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០០២ រហូត​ដល់​ ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២។

៦. ស៊ី ជីនពីង (Xi Jinping)៖ កាន់​តំណែង​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន៕

ប្រភព៖ Worldatlas   ប្រែ​សម្រួល៖ ហ៊ីម រស្មី