ចេញ​លក់តាម​ហាង​បាន​មួយ​ខែត្រកូល iPhone 11 ធ្លាក់​ថ្លៃនៅសល់​ប៉ុន្មាន?

  • 2019-10-22 08:03:54
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

Apple បានប្រកាស​ចេញ​លក់ជា​ផ្លូវ​ការនូវ iPhone ទាំង ៣ស៊េរី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២០ កញ្ញា កន្លង​ទៅ​ មិន​​បាន​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ផង​នក៏​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​លក់​តាម​ហាង​​នៅ​ខ្មែរ​ ដែល​មក​ជា​មួយ​តម្លៃជិត ២ពាន់​ដុល្លារ​សម្រាប់​ម៉ូដែល iPhone 11 Pro Max។

ពេល​ចេញ​លក់​ជាលក់ជាផ្លូវការដំបូង Apple បាន​កំណត់​តម្លៃ iPhone ទាំង​៣ស៊េរី​ដោយ​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ៦៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ iPhone 11 និង​តម្លៃ ៩៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ iPhone 11 Pro និង​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ១ ០៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ iPhone 11 Pro Max សម្រាប់​ទីផ្សារ​បរទេស។

ហើយ​នេះ​ជា​តម្លៃ iPhone ទាំង៣ស៊េរីមកដល់​ខ្មែរថ្ងៃ​ដំបូង៖

iPhone 11

• ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ ៩១៥ ដុល្លារ

• ទំហំ 128GB មាន​តម្លៃ ៩៨៥ ដុល្លារ

• ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ ១ ០៨៥ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro

• ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃខ្ទង់ ១ ៣៤៥ ដុល្លារ

• ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃខ្ទង់ ១ ៥២៥ ដុល្លារ

• ទំហំ 512GB មាន​តម្លៃខ្ទង់ ១ ៧២៥ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro Max

• ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃខ្ទង់ ១ ៥១៥ ដុល្លារ

• ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃខ្ទង់ ១ ៦៨៥ ដុល្លារ

• ទំហំ 512GB មាន​តម្លៃខ្ទង់ ១ ៨៩៥ ដុល្លារ

គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ iPhone ទាំង ៣មាន​តម្លៃប្រែប្រួលធ្លាក់​ច្រើន​គួរសម ពីតម្លៃ ៩១៥ ដុល្លារ មក​នៅ​ត្រឹមខ្ទង់ ៨២០ ដុល្លារ​សម្រាប់ iPhone 11 ទំហំ 64GB និង iPhone 11 Pro ធ្លាក់​ពី ៩៨៥ ដុល្លារ មក​នៅ​ត្រឹម ៨៦០ ដុល្លារ ទំហំ 64GB និង តម្លៃ ១ ៥១៥ ដុល្លារ មក​នៅ​ត្រឹម ១ ២៤០ ដុល្លារ ទំហំ 64GB។

​នេះតម្លៃ iPhone ទាំង៣ស៊េរី​លក់​តាម​ហាង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន៖

iPhone 11

• ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ៨២០ ដុល្លារ

• ទំហំ 128GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ៨៦០ ដុល្លារ

• ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ៩៥០ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro

• ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ខ្ទង់ ១ ១៤០ ដុល្លារ

• ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ ១ ២៤០ ដុល្លារ

• ទំហំ 512GB មាន​តម្លៃ ១ ៤៦០ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro Max

• ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ ១ ២៤០ ដុល្លារ

• ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ ១ ៤២០ ដុល្លារ

• ទំហំ 512GB មាន​តម្លៃ ១ ៦២០ ដុល្លារ

ចំពោះ iPhone ដែល​មាន​ធានា ១ឆ្នាំ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្លូវ​ការ Falcon៖

iPhone 11 Pro Max មាន​តម្លៃ ១ ៣៦៨ ដុល្លារ ទំហំ 64GB និង​តម្លៃ ១ ៥៤៨ ដុល្លារ 256GB និង​តម្លៃ ១ ៧៨៨ ដុល្លារ ទំហំ 512GB តម្លៃដូចគ្នាគ្រប់ពណ៌។

iPhone 11 Pro មាន​តម្លៃ ១ ២៤៨ ដុល្លារ ទំហំ 64GB តម្លៃ ១ ៤២៨ ដុល្លារ 256GB និង​តម្លៃ ១ ៦៥៨ ដុល្លារ ទំហំ 512GB តម្លៃដូចគ្នាគ្រប់ពណ៌។

iPhone 11 មាន​តម្លៃ ៨៧៨ ដុល្លារ ទំហំ 64GB តម្លៃ ៩៣៨ ដុល្លារ  ទំហំ 128GB និង​តម្លៃ ១ ០៥៨ ដុល្លារ ទំហំ 256GB មាន​ពណ៌ ​ស ខ្មៅ ក្រហម។ សម្រាប់​ពណ៌ លឿង ស្វាយ ខៀវ មាន​តម្លៃ ៩១៩ ដុល្លារ ទំហំ 64GB តម្លៃ ៩៧៩ ដុល្លារ ទំហំ 128GB និង​តម្លៃ ១ ០៨៩ ដុល្លារ ទំហំ 256GB៕

ចុចអាន៖

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​អាច​ប្រែប្រួល​ពីហាងមួយទៅមួយហាងមួយ។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី