កម្ពុជានឹងអាចមានបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅថ្ងៃទី៣ និងថ្ងៃទី៤ ខែមិនានេះ!

  • 2021-03-02 01:50:32
  • ចំនួនមតិ 1 | ចំនួនចែករំលែក 28

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញផ្សាយស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ ដោយឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលនឹងអាចកើតមានក្នុងអំឡុងថ្ងៃ ៣ និងថ្ងៃ៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១។

ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងសម្ពាធទាបខ្សោយ ជាមួយនឹងបម្រែបម្រួលនៃទិសខ្យល់ ដែលទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក៏ជាអន្តរកាលពីរដូវរំហើយដែលអាចបង្កឲ្យមានជាបាតុភូតកំណកក្នុងបរិយាកាសនៅតាមតំបន់១ចំនួន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ ៖ Art