អារម្មណ៍​អ្នក​បើក​ទូក «បើភ្ញៀវ​សប្បាយ​ចិត្ត នោះ​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​ ក៏សប្បាយ​ចិត្ត​ដែរ»

  • 2018-01-11 03:35:47
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 3

ចន្លោះមិនឃើញ


«បើភ្ញៀវ​សប្បាយ​ចិត្ត នោះ​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​ ក៏សប្បាយ​ចិត្ត​ដែរ» ពាក្យ​មួយ​ឃ្លា​នេះ ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់ លោក ឈឹម ប៊ុន​ហេន ជា​អ្នក​បើក​ទូក​ដឹក​ភ្ញៀវ នៅ​សហគមន៍​អេកូ​ទេសចរណ៍​ព្រះ​រំកិល ស្រុក​ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង ដែល​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​បើក​ទូក​ដឹក​ភ្ញៀវ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ​២០១២។

បុរសវ័យ ៣៦​ឆ្នាំ ខាង​លើ បាន​ចាត់​ទុក​ថា ជាជោគជ័យ ប្រសិន​បើ​ការ​នាំភ្ញៀវ​ទៅ​តំបន់​កម្សាន្ត ហើយ​ភ្ញៀវ​ប្រាប់​ថា សប្បាយ​ចិត្ត។ ភ្ញៀវ​សប្បាយ​ អ្នក​បើក​ទូក​ឯណេះ​ក៏​សប្បាយ​ដែរ។

«បើភ្ញៀវ​សប្បាយ​ចិត្ត នោះ​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា​ ក៏សប្បាយ​ចិត្ត​ដែរ» ពាក្យ​មួយ​ឃ្លា​នេះ ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់ លោក ឈឹម ប៊ុន​ហេន ជា​អ្នក​បើក​ទូក​ដឹក​ភ្ញៀវ នៅ​សហគមន៍​អេកូ​ទេសចរណ៍​ព្រះ​រំកិល ស្រុក​ថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង ដែល​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​បើក​ទូក​ដឹក​ភ្ញៀវ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ​២០១២។

បុរសវ័យ ៣៦​ឆ្នាំ ខាង​លើ បាន​ចាត់​ទុក​ថា ជាជោគជ័យ ប្រសិន​បើ​ការ​នាំភ្ញៀវ​ទៅ​តំបន់​កម្សាន្ត ហើយ​ភ្ញៀវ​ប្រាប់​ថា សប្បាយ​ចិត្ត។ ភ្ញៀវ​សប្បាយ​ អ្នក​បើក​ទូក​ឯណេះ​ក៏​សប្បាយ​ដែរ។

អត្ថបទ៖ ក្រុមការងារផ្លូវទៅស្រុក