អស្ចារ្យ​មែន! កូន​ខ្មែរ​ឡើង​បញ្ចេញ​ក្បាច់​គុន​លើ​ឆាក Britain's Got Talent គណៈកម្មការ​ពេញ​ចិត្ត​ស្ដូក អស្ចារ្យ​មែន! កូន​ខ្មែរ​ឡើង​បញ្ចេញ​ក្បាច់​គុន​លើ​ឆាក Britain's Got Tal...
  • 2014-12-03 18:00:10

តារា​សម្ដែង​ក្បាច់​គុន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ – បារាំង Maurice CHAN និង​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ឈ្មោះ Cascade បាន​ឡើង​សម្ដែង​ក្បាច់​គុន​ដ៏​អស្ចារ្យ​លើ​ឆាក​កម្មវិធី Britain's Got Talent កាល​ពី​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១២។ ដោយ​​ការ​សម្ដែង​នេះ​គឺ​តាំង​ពី ២ឆ្នាំ​មុន ជឿជាក់​ថា​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ទស្សនា​ តែ​ធ្លាប់​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​​ថា​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​សម្ដែង​ទាំង​នោះ​មាន​ម្នាក់​គឺ​ជា​ជនជាតិ​កម្ពុជា។