ហាងឆេង iPhone កំពុង​ប្រែប្រួលតម្លៃ ក្រោយ​ iPhone ថ្មី ចេញ​ជា​ផ្លូវការ

 • 2018-09-14 03:25:51
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ស្មាតហ្វូន​ស៊េរី​ឆ្នាំ ២០១៨ បី​ម៉ូឌែល​រួម​មាន iPhone XR និង iPhone XS/XS Max របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Apple បាន​ចេញរូបរាង​ជា​ផ្លូវការ។ តម្លៃវិញក៏​មិនធម្មតា​ដែរ ហាង​ក្នុង​ស្រុកមួយ​ចំនួន​កំពុង​ត្រៀម​នាំ​កំពូលទូរសព្ទស៊េរីចុងក្រោយ​នេះ មកលក់​លើ​ទីផ្សារ​។

ងាក​មើល​ហាង​ឆេង​ទូរសព្ទ iPhone ដែលកំពុង​ដាក់​លក់​តាមហាង​ ក៏​មាន​ការ​ប្រែប្រួលមួយ​ចំនួន​ដែរ​នៅ​ព្រឹកនេះ។

iPhone X

តម្លៃ​មាន​ធានា​ពី​ហាង

 • iPhone X ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ០២០ ដុល្លារ
 • iPhone X ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ១៤០ ដុល្លារ

តម្លៃ​មួយ​ទឹក

 • iPhone X ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៧៥០ ទៅ ៨៤៥ ដុល្លារ
 • iPhone X ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៨៥០ ទៅ ៩៤៥ ដុល្លារ

តម្លៃ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្លូវការ (Smart)

 • iPhone X ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ២២៨ ដុល្លារ
 • iPhone X ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ១ ៤០៨ ដុល្លារ

iPhone 8/8Plus

តម្លៃ​ថ្មី​ធានា​ពី​ហាង

 • iPhone 8 ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៧០០ ដុល្លារ
 • iPhone 8 ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៩២០ ដុល្លារ
 • iPhone 8 Plus ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៨១០ ដុល្លារ
 • iPhone 8 Plus ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា ៩៨០ ដុល្លារ

តម្លៃ​មួយ​ទឹក

 • iPhone 8 ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៥៥០ ទៅ ៦០០ ដុល្លារ
 • iPhone 8 ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៦០០ ទៅ ៦៥០ ដុល្លារ
 • iPhone 8 Plus ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៦០០ ទៅ ៧៥០ ដុល្លារ
 • iPhone 8 Plusទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៧០០ ទៅ ៧៥០ ដុល្លារ

iPhone 7/7Plus មួយទឹក

 • iPhone 7 ទំហំ 16GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៣២០ ទៅ ៣៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 ទំហំ 32GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៤០០ ទៅ ៤៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៤៥០ ទៅ ៥០០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 Plus ទំហំ 16GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៤៣០ ទៅ ៤៧០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 Plus ទំហំ 32GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៤៥០ ទៅ ៥០០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 Plus ទំហំ 256GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៥២០ ទៅ ៥៧០ ដុល្លារ

iPhone 6s/6s Plus មួយទឹក

 • iPhone 6s ទំហំ 16GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ១៥០ ទៅ ១៧០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s ទំហំ 32GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ១៧០ ទៅ ២០០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២១០ ទៅ ២៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s ទំហំ 128GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៧០ ទៅ ៣៣០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s Plus ទំហំ 16GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៣០ ទៅ ២៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s Plusទំហំ 32GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៥០ ទៅ ២៩០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s Plusទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៩០ ទៅ ៣២០ ដុល្លារ

 • iPhone 6s Plusទំហំ 128GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៣២០ ទៅ ៣៥០ ដុល្លារ

iPhone 6/6 Plus មួយទឹក

 • iPhone 6 ទំហំ 16GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ១២០ ទៅ ១៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 ទំហំ 32GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ១៤០ ទៅ ១៦០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 ទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៩០ ទៅ ៣២០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 ទំហំ 128GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៣២០ ទៅ ៣៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plus ទំហំ 16GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២០០ ទៅ ២៣០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plusទំហំ 32GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៤០ ទៅ ២៧០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plusទំហំ 64GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ២៧០ ទៅ ៣០០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plusទំហំ 128GB មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី ៣០០ ទៅ ៣៣០ ដុល្លារ

ហាង​ធំៗ​​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ចំនួន​ បាន​ចាប់ផ្តើម​បើក​ឲ្យ​អតិថិជន​ធ្វើ​ការ​កុម្ម៉ង់​ទិញ​ជា​បណ្ដើរៗ​ iPhone ថ្មី ទាំង​បី​ស៊េរី​នេះ ហើយ​​អាច​មក​​ដល់​នៅ​ថ្ងៃទី ២១ ឬ ២២ ខែ កញ្ញា ខាង​មុខ​នេះ។

តម្លៃ​ក្រៅ​ផ្លូវការ iPhone XS ទំហំ 64GB ប្រហែល ១ ៦០០ ដុល្លារ ខណៈ 256GB ប្រហែល ១ ៨០០ ដុល្លារ, iPhone XS ទំហំ 64GB ប្រហែល ១ ៨០០ ដុល្លារ និង 256GB ហក់​ជិត​ដល់ ២ ០០០ ដុល្លារ ដោយ​ស្ថិត​ក្នុង​ជម្រើស​ពណ៌​ទាំង​បី (មាស ទឹកប្រាក់ ប្រផេះ​ខ្មៅ)៕

បញ្ជាក់៖ តម្លៃអាច​ប្រែប្រួល​តាម​ហាង តម្លៃ​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក។

ចុចអានប្ត

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី