អ្នក​ប្រដាល់​ល្បី​៥​រូប​ប្រាប់​ពី​​គោល​ដៅ​​ក្នុង​ថ្ងៃ​​បិណ្ឌ​ភ្ជុំ​ធំ​ អ្នក​ប្រដាល់​ល្បី​៥​រូប​ប្រាប់​ពី​​គោល​ដៅ​​ក្នុង​ថ្ងៃ​​បិណ្ឌ​ភ្ជុំ​ធំ​
  • 2016-09-28 20:29:58

ពិធី​បុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​​ជា​ច្រើន​ថ្ងៃ​ហើយ​ ខណៈ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ដែល​គ្រប់​គ្នា​ហៅ​ថា ភ្ជុំ​ធំ​ក៏​កាន់​តែ​ខិត​ជិត​ចូល​មក​ដល់​ដែរ។ ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ស្ទើរ​ទូទាំង​ប្រទេស​ដែល​ជា​អ្នក​កាន់​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​បាន​នាំ​គ្នា​ទៅ​វត្ត​ដើម្បី​ធ្វើ​បុណ្យ​កុសល​ឧទ្ទិស​មគ្គផល​ជូន​បុព្វការី​ជន​ដែល​បាន​ធ្វើ​មរណកាល​ទៅ​កាន់​លោក​ខាង​មុខ។ អ្នក​ប្រដាល់​កម្ពុជា​ល្បី​ឈ្មោះ​៥​រូប​បាន​ប្រាប់​ពី​​គម្រោង​ទៅ​​វត្ត​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​នេះ។